Bij de ontwikkeling van organisatie, team en individu werk ik met inzichten, instrumenten en interventies vanuit de vakgebieden veranderkunde, organisatie- en teamontwikkeling en (team)coaching. Door de jaren heen heb ik een breed palet opgebouwd aan instrumenten, interventies, modellen.

Ik ben erop gericht dat mensen vanuit hun kracht en met plezier (samen)werken. In een open dialoog, samen met betrokkenen, ga ik op zoek naar ambities, belemmeringen, patronen én naar mogelijkheden en kiemen.

Dit zijn vijf principes die ik hanteer in ontwikkelprocessen.

Gemeenschappelijke beeldvorming

Ieder mens heeft zijn beeld van de werkelijkheid. Het uitwisselen van beelden en ervaringen geeft inzicht, begrip en gedragen oplossingen. Gemeenschappelijke beeldvorming vereist belangstelling voor elkaar, gespreksvaardigheid en rust.

Reflectie

Als je continu topprestaties levert, complexe beslissingen neemt en onder druk staat, heeft dat effect op je inzicht, overzicht en oordeelsvermogen. Afstand, reflectie en een open dialoog leveren veel op: ontspanning, verbinding, helderheid, ruimte voor nieuwe ideeën.

Inzicht in patronen

Waar mensen samen leven of werken, ontstaan patronen: gedrag roept gedrag op. Patronen zijn moeilijk te veranderen, zelfs als niemand ze wil. Zelden is er een “schuldige”. Het herkennen en bespreken van disfunctionele patronen geeft inzicht en ruimte voor verandering.

Kleinschalig veranderen

Grootschalige veranderprogramma’s vallen vaak tegen. Men herkent zich er niet in, de verkeerde patronen worden versterkt. Veranderen is een proces van samen ontwikkelen, congruent handelen, uitproberen, waarnemen -waar gaat het al goed?- en betekenis geven.

Doen waar je goed in bent

Het klassieke HRM-denken richt zich op ontwikkelpunten. Veel méér energie én groeipotentieel zit in sterke punten. Bedrijven waarin mensen doen waarin zij het beste zijn kennen minder verloop, meer productiviteit en meer tevredenheid (Buckingham 2014).