We praten meer over elkaar dan met elkaar. Er is allerlei onderstroom en weinig vertrouwen. En dat terwijl we een complexe strategische opgave moeten realiseren.

Er is veel gebeurd, fusie, reorganisatie. Veel mensen zijn moe of teleurgesteld en niet iedereen staat achter de gemaakte keuzes. We kennen elkaar ook nog niet zo goed. Hoe worden we een team?

De opgaven waar we voor staan brengen spanningen met zich mee en de druk van buiten is groot. Hoe zorgen we dat we als directie elkaar niet verliezen, stevig staan naar buiten en tegelijkertijd open kunnen zijn naar binnen?

In de teamcoaching zijn twee vragen het vertrekpunt: wat wil het team bereiken en wat is het gezamenlijke beeld over waar we nu staan? Van daaruit maken we afspraken over bijeenkomsten, werkvormen en interventies.

We werken met de actuele vraagstukken van het team. In de coachings- of leersituatie kun je tot het “echte gesprek” komen, beelden delen, elkaar feedback geven, inzicht krijgen in patronen van het team en ter plaatse uitproberen hoe het anders kan.

Daarnaast pas ik graag vormen van ervaringsleren toe zoals spelsimulaties, paardencoaching, een boks- of zangworkshop. Actieve werkvormen die goed inzicht geven in de patronen van het team, indringende leerervaringen opleveren en ook nog leuk zijn om te doen. Succesvoorwaarde is dat we expliciet stilstaan bij de verkregen inzichten en de betekenis en waarde daarvan.