We hebben een nieuwe strategie die onze organisatie toekomstbestendig moet maken. Hoe brengen we dit bij onze mensen zodat we het gaan terugzien in hun gedrag?

Als grote, publieke organisatie krijgen we majeure wetswijzigingen en opgelegde bezuinigingen te verwerken. Onze medewerkers zijn gewend zeer autonoom te werken en wensen daar niet bij te worden gestoord. Toch zullen we met ze in gesprek moeten over een andere koers, en over resultaten en efficiency. Hoe doen we dat?

Ik help opdrachtgevers een brug te slaan tussen strategie en organisatieontwikkeling. Dat begint met het samen onderzoeken van de situatie. Wat speelt er? Wat is al geprobeerd om problemen op te lossen? Welke patronen zijn er? Waar zit energie? Welke ideeën zijn er over de toekomst? Samen met mensen uit de organisatie diagnosticeren is ook een interventie: het geeft betrokkenen inzicht en ruimte om zaken eens opnieuw te bekijken.

In de samenwerking die zo ontstaat, bepalen we samen de benodigde interventies. Ik adviseer niet als expert “zo moet je het doen!” maar kies een rol waarin ik samen met de opdrachtgever en de klantorganisatie vorm geef aan het proces van verandering.