Als bestuurder van een grote, complexe publieke organisatie heb ik soms het idee dat mijn stuur niet vastzit. Help mij inzicht te krijgen in de dynamiek van de organisatie en interventierichtingen die kunnen helpen.

Ik help opdrachtgevers een brug te slaan tussen strategie en organisatieontwikkeling. Dat begint met inzicht in hoe het nu gaat en hoe dat zo gekomen is. Ik werk graag met groepsgesprekken, zodat betrokkenen hun inzichten, beelden, ervaringen en onderliggende gevoelens niet alleen delen met mij maar vooral ook met elkaar. Om tot verdieping te komen maak ik gebruik van verschillende ondersteunende methodes zoals een organisatiebiografie of een causale diagnose (inzicht in disfunctionele patronen).

In mijn ogen vindt organisatieontwikkeling in principe altijd cascadegewijs plaats (dat is niet hetzelfde als topdown), waarbij het leiderschapsteam een regierol heeft. Om die rol goed te kunnen pakken is het belangrijk dat dit team eerst naar zichzelf kijkt: hebben we voor ogen waar we heen willen? Welke waarden vinden wij belangrijk en hoe laten we dat zien? Welk voorbeeld geven wij in onze stijl en wijze van samenwerken? Welke patronen hebben wij met elkaar en wat zien wij daarvan in de organisatie?

Ik adviseer niet als expert “zo moet je het doen!” maar geef samen met het leiderschapsteam vorm aan het veranderproces. Ik breng daarbij mijn expertise in over veranderkunde, organisatie- en teamontwikkeling, over psychologische processen in organisaties. Ik stel vragen en spiegel wat ik zie op individueel en teamniveau en help daarmee patronen te herkennen en veranderen.